Innkalling til årsmøte i Vågstranda IL 2021

Postet av Vågstranda IL den 22. Jan 2021

Til medlemmene i Vågstranda IL

Vågstranda 22.01.2021

Innkalling til årsmøte i Vågstranda IL 2021


Styret innkaller herved til årsmøte i Vågstranda IL.

Årsmøtet avholdes mandag 1. mars klokken 19.00 på Myr eller digitalt om situasjonen tilsier at det er nødvendig. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 15. februar kl. 19.00 til post@vagstrandail.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.vagstrandail.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vågstranda IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vågstranda IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vågstranda ILs lov vedlagt nederst på denne siden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Idrettslaget kontaktes på post@vagstrandail.no eller kontakt leder i Vågstranda IL, Eskild Svendson, på tlf 97951650


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Vågstranda IL
0 Kommentar

Flotte forhold på Myr

Postet av Vågstranda IL den 22. Jan 2021

Det har vært flotte forhold på Myr en periode nå, fine spor, kaldt og klart vær. Tråkkemaskinen fungerer bra, vi har fikset alle lysene og lysstyringen, samt fjernet noen trær som har vært litt i veien. Vi håper at noen dager med mildvær ikke reiser med for mye snø, før vi får en kaldere periode igjen. Så krysser vi fingrene for påfyll av mer snø, det trenger vi :-)

Minner om at lysene automatisk slår seg på klokken 16.00 og av klokken 23.00.

Takk til alle som bidrar på dugnad, fra kjøring av løyper, kiosksalg, fiksing av lys, rydding av skog etc. Og det viktigste, at folk bruker anlegget og kommer seg ut i aktivitet!0 Kommentar

Nå er anbudet for kunstgressbanen utlyst

Postet av Vågstranda IL den 13. Des 2019

Arbeidet med kunstgressbanen har nå nådd enda en milepæl da anbudet i dag (13.12.2019) ble utlyst. For oss som har jobbet lengde med dette prosjektet, så er dette svært gledelig. Nå venter vi i spenning på de tilbudene som kommer inn, og som vi sammen med kommunen skal vurdere.
Vi har lagt opp til en forholdsvis stram tidsplan, hvor blant annet fristen for å levere tilbud er 15.01.2020, kontraktsinngåelse iløpet av uke 7 og ferdigstillelse til 1. mai 2020.

Vi går en spennende tid i møte og håper på at tilbudene som kommer inn er i tråd med både de budsjettene som er satt og av den kvalitet vi ønsker.


0 Kommentar

Slik kan du støtte byggingen av kunstgressbanen!

Postet av Vågstranda IL den 5. Jul 2019

Som de aller fleste nå har fått med seg, så har Rauma kommune vedtatt ny kunstgressbane på Vågstranda og tatt dette inn i investeringsbudsjettet for 2019. Det betyr at vi i Vågstranda IL gir full gass for så rask realisering som mulig.

Rauma Kommune er byggherre og anskaffelse må ut på anbud, dette håper vi kommer i gang så raskt som mulig over sommeren. Totalrammen for prosjektet er på ca 1,9 millioner kroner, og er finansieres gjennom Rauma Kommune med 1/3, spillemidler(tippemidler) 1/3 og av Vågstranda IL selv med 1/3.

Da prosjektet nå er vedtatt og vi nå vet at det faktisk skal bygges bane, så er vi avhengige av å komme i gang med å dekke opp vår tredjedel. En del blir dekket gjennom dugnad, men en del på dekkes inn med ren kapital. Vi har allerede mottatt 150.000,- av Sparebanken Møre, 10.000,- av AAK Safety på Åndalsnes. 

Vi kommer til å gå direkte i dialog med bedrifter/næringsliv, men vi er avhengige og tror også på mye støtte fra enkeltpersoner. Kunstgressbanen blir et stort løft for idrettslaget og bygda generelt. Her får vi et moderne anlegg gir et supert aktivitetstilbud for alle, året rundt.

For privatpersoner selger vi 1 kvadratmeter for kroner 500,- Du kan selvsagt kjøpe så mange kvadratmeter du selv ønsker. Du kan betale på en følgende måter:

Innbetaling konto
Betal inn ønsket beløp til Vågstranda IL sitt kontonummer 3910.52.53552. Merk innbetalingen med "Kunstgressbane".

Vipps
Du kan betale via VIPPS. Velg kjøp og betal på VIPPS og søk opp Vågstranda IL eller tast inn VIPPS kode 102706 og betal inn ønsket beløp. Merk betalingen med "Kunstgressbane".

Spleis
Vi har opprettet en online innsamlingsaksjon via Spleis. Denne finner du her:
spleis.no/vågstranda

Faktura
Vi i idrettslaget kommer til å være aktive i bygda, kontakt noen i styret om å få faktura pådet beløpet du ønsker å støtte med.
Faktura får du ved å kontakte kasserer Johannes Schjølberg på tlf 901 47 480 eller på e-post johannes.schjolberg@salmar.no


Vi i idrettslaget er overlykkelig over at prosjektet endelig kan realiseres. Dette vil bli et løft for hele bygda, ikke bare for organisert trening, men økt uorganisert aktivitet hele året rundt. I tillegg vil anlegget gjøre hele bygda mer attraktiv for bosetting/tilflytting og ikke minst til for alle de som allerede bor her.


0 Kommentar

Kunstgressprosjektet endelig vedtatt i kommunestyret

Postet av Vågstranda IL den 20. Jun 2019

En gledens dag for oss i Vågstranda IL og alle med hjerte for Vågstranda. Kommunestyret i Rauma gikk inn for å bevilge penger til kunstgressbane på Vågstranda. Vi har hele tiden hatt tro på å realisere dette prosjektet, men har vært avhengig av at kommunen gikk inn i prosjektet.
Nå er dette i mål, og vi jobber på med full styrke. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 1.900.000, hvorav 1/3 del dekkes av kommunen, 1/3 av tippemidler og 1/3 av idrettslaget selv. For Vågstranda IL sin del så vil vår andel dekkes gjennom dugnad, egenkapital, sponsorer, gaver, støtteordninger med mer. Vi har allerede mottatt 150.000 fra Sparebanken Møre.

I tillegg til at det gir idrettslaget flotte fasiliteter for aktivitet tilnærmet året rundt, så betyr det mye for barn og unge i forhold til et enda bedre oppvekstmiljø, mer uorganisert aktivitet og gjør Vågstranda enda mer attraktiv som bygd.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet og holder dere orientert om fremdrift etterhvert som vi har konkrete ting å forholde oss til.

Her er noen skisser som Arkitektene BBW i Molde (https://www.bbw.no/ ) har laget for oss. Slik håper vi området kan fremstå når det er ferdig :-)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline