Oppdatering på prosjekt kunstgressbane

Postet av Eskild Svendson den 7. Aug 2020

Denne sommeren skulle vi etter planen ha etablert kunstgressbane over eksisterende grusbane på skoleplassen på Vågstranda. Dessverre så blir dette nå utsatt.

Årsaken til dette er i all hovedsak utfordringer knyttet til anskaffelsesprosessen. Det har vært Rauma Kommune som har kjørt denne prosessen og som er anleggseier, med Vågstranda IL som skulle stå for driften av banen.

I korte trekk så fikk Rauma Kommune inn to tilbud, begge tilbudene var noe høyere enn opprinnelig budsjett. De to leverandørene fikk etterhvert beskjed om å komme inn med oppdaterte priser, for å komme innenfor vedtatte budsjett. Dette førte til at en leverandør etterhvert ga oss et tilbud innenfor budsjett og med et dekke som var var innenfor det vi i Vågstranda IL ønsket med tanke på miljø og kvalitet.

Rauma Kommune fant dette utfordrende, da denne leverandøren er enerådende på markedet med sitt produkt og at dette potensielt kunne være i konflikt med anskaffelsesregelverket. For oss i Vågstranda IL virket noe pussig, da dette kunstgresset allerede er lagt og legges flere steder ellers i landet. For vår del var skuffelsen stor da Rauma Kommune valgte å avslutte prosessen.

Vi har vært raskt ute med å starte dialogen med Vestnes Kommune og skal fortsette dialogen med dem i månedsskiftet august/september.

Til info vil det også komme en sak om dette i Vestnesavisa.

For eventuelle spørsmål til idrettslaget ta kontakt med:

Eskild Svendson
97951650 / eskildsvendson at gmail.com


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.