Årsmøteprotokoll, regnskap og årsmelding

Postet av Vågstranda IL den 31. Jan 2017

Årsmøte i Vågstranda IL - 31.01.2017

Tilstede:
Inger Mari H. Talberg, Kai Talberg, Tone Oldervik, Vidar Klypen, Agnes Helgadottir, Eskild Svendson, Stine Haugland, Dag Michelsen, Johan Solgaard, Marit Aarset, Maria Pedersen og Per Tore Storbråten.


Sak 1
Leder Eskild Svendson ønsker velkommen til årsmøte.
Valg av referent: Stine Haugland
Valg av møteleder: Eskild Svendson
Underskrift av protokoll: Marit Aarset og Dag Michelsen

Sak 2
Godkjenning av innkalling - Godkjent.

Sak 3
Leder leser opp årsmelding. Årsmelding godkjent.

Sak 4
Regnskap. Kasserer gikk igjennom årsregnskap. Regnskap godkjent av revisor.


Sak 5
Valg. Nytt styre:

Leder: Eskild Svendson (2018)
Nestleder: Anne Grete Kjersem (2019)
Kasserer: Katrine G. Straume (2019)
Sekretær: Stine Haugland (2018)
Styremedlem: Tone Oldervik (2018)
Styremedlem: Odd Hjelvik (2018)
Styremedlem: Stian Øverland (2019)
Styremedlem: Vidar Klypen (2018)
Styremedlem: Maria Pedersen (2018)

Vara: Inger M. Talberg (2018)
Vara: Espen Pedersen (2019)

Valgkomite:
Dag Michelsen (2019)
Bernt Haukeberg (2019)
Anniken Pedersen (2019)

Revisor: Agnes Helgadottir

Sak 6
Revidering av medlemsavgift og spilleravgift/treningsavgift.

Leder viste til at kostnadene ved aktiviteter er dobbelt så høy som hva vi får inn i form av treningsavgift og medlemsavgift.
Følgende satser ble godkjent i årsmøte for 2017:

Familiemedlemskap 700,-
Voksen 400,-
Barn 300,-
Støttemedlem: 250,- eller mer.

Treningsavgift:
6-7 år 300,-
8-10 år 500,-
11-12 år 700,-

Idrettslaget dekker ikke reisekostnader for deltakelse ved kamper, turnering, cup'er og andre arrangementer.

Idrettslaget takker styremedlemmene som går av med innsatsen og ønsker nye styremedlemmer velkommen.

Vedlegg 1: Årsregnskap
Vedlegg 2: ÅrsmeldingKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.