Årsmelding, referat fra årsmøtet og årsregnskap

Postet av Vågstranda IL den 2. Feb 2015

Referat årsmøte i Vågstranda IL - 30. oktober 2014 kl.19.30 på Myr.


Tilstede:


Agnes Helgadottir, Eskild Svendson, Marit Aarset, Anne Grete L Kjersem, Bernt Ove Haukeberg, Einar Reistad, Per Tore Storbråten, Vidar Klypen, Kai Talberg og Maria Pedersen.

Sak 1:


Leder ønsker velkommen, innkalling godkjent. Bernt Ove Haukeberg og Marit Aarset valgt til å skrive under protokoll.

Sak 2:


Leder leser opp årsmelding. Se vedlegg. Årsmelding godkjent.

Sak 3:


Kasserer går igjennom årsregnskap, se vedlegg. Regnskapet var revidert og godkjent av revisor Bjørn Aarset. Årsregnskap godkjent.

Sak 4:


Valg 2014/2015. Nytt styre:
Leder: Eskild Svendson
Nestleder: Johan Solgaard
Sekretær: Maria Pedersen
Kasserer: Agnes Helgadottir
Styrmedlem: Vidar Klypen
Styrmedlem: Anne Grete L. Kjersem
Styrmedlem: Per Tore Storbråten
Styrmedlem: Kai Talberg
Styrmedlem: Inger Marie H. Talberg

Valgkomité:


Bernt Ove Haukeberg
Marit Aarset
Dag Michelsen

Sak 5:


Medlemskontingent.
Vi må bli enige om vi skal endre medlemskontingenten og/eller avgifter på ski/fotball. Årsmøtet kom med forslag om endring av medlemskontingent til følgende:
Familie: 600 kroner
Voksen: 300 kroner
Barn: 250 kroner
Støttemedlem: 200 kroner.

Medlemskontingent sendes ut i månedsskiftet januar/februar. Årsmøtet bestemte også at det skal etableres enn spilleravgift på 200 kroner pr. aktive barn opp til 10 år og 400 kroner pr. aktive barn fra 10 år og oppover. Spilleravgift sendes ut i månedsskiftet april/mai.
Det er nødvendig med en justering av kontingentene, da vi har stadig økte avgifter og kontingenter som vi må betale for å ha et tilbud til medlemmene våre.

Sak 6:


Startkontingent på lysløyperenn økes til 20 kroner pr. deltaker.

Sak 7:


Skifte av vindu på Myr. Vi har bestilt nye vinduer til idrettshuset. For 10 nye vinduer vil det koste oss 27500,- + mva. For å dekke utgifter til vinduene foreslår vi at vi tar på oss byggvask av butikklokaler på Vestnes (KID/Ringo). Vi får 14300,- for den jobben. Anne Grete og Maria tar ansvar for å skaffe folk. Ringo vaskes onsdag i uke 45 og KID tirsdag i uke 46.

Sak 8:


Forventninger av foreldre fra lag og trenere. Vi vil formidle et skriv som deles ut til foreldre ved sesongstart.

Sak 9:


Turmålsgruppa har gjort en kjempejobb med å holde stier merket, og ryddet for kvist og trær. I år har Bjørkesetra vært turmål og neste år er det Nakken sin tur. Turmålsgruppa består av: Marit Aarset, Ove Straume, Ole Bjerke, Frank Robert Solheim, Asle Furu og Willy Thoresen. Vi takker dem for en kjempebra innsats.

Referent:
Maria Pedersen

årsregnskap VIL 2014.pdfÅrsmelding for idrettslaget 2014.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.